Sabtu, 26 Mei 2012

Jenis-jenis reklame

JENIS-JENIS REKLAME
a. iklan atau advertising.
    iklan merupakan jenis reklame fisual yang berfungsi untuk memberitaukan kepada khalayak ramai mengenai
    promosi barang atau jasa yang dicetak di media massa seperti koran dan majalah
    

b. pamflet.
pamflet merupakan reklame visual yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas berukuran relatif kecil. terbit nya berkala yang biasanya terdiri dari satu hingga sejumlah halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar